building
logo2


姚福清

学生工作负责人

办公电话:0596-6288207                                     

EMAIL: fuqing@xujc.com

李胜男

团委副书记、宣传中心指导老师

办公电话:0596-6288028                                    

EMAIL: shengnan@xujc.com

史扬

团总支指导老师

办公电话:0596-6288017                                    

EMAIL: shiyang@xujc.com

吴婷婷

党建指导老师

办公电话:0596-6288017                                    

EMAIL: tingtingw@xujc.com

陈志杰

学生会指导老师

办公电话:0596-6288028                                    

EMAIL: chenzj@xujc.com

陈婧芳

党建指导老师

办公电话:0596-6288783                                    

EMAIL: jingfang@xujc.com

杨海洋

青年志愿者协会指导老师

办公电话:0596-6288783                                     

EMAIL: haiyang@xujc.com

罗宇

学生会指导老师

办公电话:0596-6288207                                     

EMAIL: xmluoyu@xujc.com

赖倩倩宣传中心指导老师

办公电话:0596-6288028                                    

EMAIL: laiqianq@xujc.com